DEP. 13:18   ARR. 16:50

DEP. 13:40   ARR. 17:21

5. Alishan Railway - Info is from January 5th 2008

SINGLE FARE FROM CHIAYI TO :

PEIMEN

JHUCI

CHANNAOLIAO

DULIHSHAN

LIYUANLIAO

CHIAOLIPING

SHUEISHELIAO

FENCHIHU

TUOLIN

SHUTZULU

EHRWANPING

ALISHAN

16 TWD

46 TWD

107 TWD

131 TWD

156 TWD

174 TWD

210 TWD

240 TWD

271 TWD

301 TWD

368 TWD

399 TWD

TIMETABLE UP :

DEP. 09:00   ARR. 12:27

DEP. 13:30   ARR. 16:58

NR. 211

NR. 5

TIMETABLE DOWN :

NR. 6

NR. 214

211 & 214 RUN SATURDAY, SUNDAY AND HOLIDAYS ONLY